Honda L13A - (c) Honda, Japan
Schnitt durch den L13A mit CVT
 
Honda L13A - Anordnung der Zündkerzen - (c) Honda, Japan   Zündungsprozeß beim L13A - (c) Honda, Japan
Ablauf der Zündung:
1 Zündung auf der Einlaßseite
2 Zündung auf der Auslaßseite
3 bis 5 Explosion und Ausdehnung
Schema der Doppelzündung des L13A